Program "Przyjazny Dom" na rok 2018

     Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018, stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza  zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018 składa się z dwóch komponentów.

Komponent I
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.

Komponent II
Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r.

Pobierz: Program PRZYJAZNY DOM

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

W dniu 23.01.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie, na którym Prezes naszego przedsiębiorstwa Zdzisław Duliban odebrał z rąk dra inż. Adolfa Mirowskiego Certyfikat potwierdzający redukcję i krotność obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ciepła systemowego dostarczanego przez PEC w Ropczycach. Obecni na spotkaniu przedstawiciele naszych głównych odbiorców ciepła systemowego otrzymali także certyfikaty wraz z tabliczkami informującymi, że ich obiekty nie emitują zanieczyszczeń do powietrza.  

VIDEO